شرکت عمران  شهر جدید بهارستان
نقشه برداري 350 هكتار زمين شرق بهارستان براي توسعه شهري
350 هكتار از اراضي شرق بهارستان براي توسعه شهري نقشه برداري شد.
بنابر اعلام روابط عمومي شركت عمران بهارستان، آماده سازي 150 هكتار از اين اراضي با 80 درصد پيشرفت فيزيكي به سرعت ادامه دارد.
همچنين 30 هكتار ديگر اين زمين ها براي ساخت دانشگاه  و 170 هكتار  ديگر هم براي آماده سازي شامل جدول گذاري، كانال دفع آب هاي سطحي و زيرسازي معابر، آسفالت و... براي ايجاد فضاي سبز و ساخت واحدهاي با كاربري هاي مختلف مسكوني، تجاري، خدماتي و... اختصاص يافته است.
در مجموع براي نقشه برداري 350 هكتار زمين 1500 ميليون ريال هزينه شده است.
تاریخ درج خبر:
1398/03/23
تعداد بازدید:
346
آدرس اصفهان، شهر بهارستان، انتهاي بلوار اميركبير، شركت عمران شهر جديد بهارستان
تلفن 96-36803090-031
پست الكترونيك info@bnt.ir
Powered by DorsaPortal